Situatë interesante: Në cilin drejtim duhet të shkojë makina blu?

Kryqëzimi në figurën e mëposhtme nuk është i pajisur me semafor. Aty ka tri automjete, lëvizja e të cilave rregullohet nga “trekëndëshi i përmbysur” dhe një shenjë trafiku.

Shikoni nga afër këtë situatë dhe përpiquni t’i përgjigjeni pyetjes:

Në cilat drejtime mund të shkojë makina blu?

1. Vetëm në drejtimin B,

2. Në drejtimet A dhe C,

3. Vetëm në drejtimin A,

4. Në drejtimet A dhe B,

5. Në çdo drejtim.

Author: admin