Nuk është aq e thjeshtë – sa bëjnë?!

329

Teoria e numrave është degë e matematikës së pastër e cila merret me studimin e vetive të numravenë përgjithësi, e posaçërisht atyre të plotë, si dhe me një klasë më të gjerë problemesh të cilat dalin nga studimet e tilla.

Ndër problemet elementare që studiohen janë plotpjestueshmëria e numrave.

Kriteret për gjetjen e numrave të cilat plotësojnë ndonjë kusht të caktuar, shpërndarja e numrave të thjeshtë, gjetja e numrit të particioneve të një numri natyral.