Historia e dh.imbs.hme e një të var.fëri, i vd.iq vëllau ditën që do ia jepte t’i vishte pantallonat …

Va r fë ria është e vës h tirë dhe e d him bsh me, njëlloj janë edhe historitë e atyre që e kanë përje tuar.

Në një emision turk një njeri i quajtur, Herkesi Ağlatan tregon historinë rreth një palë pantallonave ngjyrë të zezë kur ishte i vogël dhe i va rfë r.

Pas shumë lut jev e të vëllait, ai vendos të ja jap t’i veshë. Ditën që do ja jepte të vëllait të tij t’i vishte, ai ndë rron jet ë

Nga historia e dhi mb shme, moderatorja dhe vetë Herkesi shp ërt hej në në lo të.

Author: admin