Takimi pr.ekës me 4-vjeçarin që mban mëlçinë e vajzës së v.dekur

Një nënë rrëfeu për takimin e ‘mrekullueshëm’ me një 4-vjeçar, jeta e të cilit u shpët ua nga një or-gan i dhuruar nga e bija e saj, e cila v-di-q pa pr it ur në moshën 17-vjeçare.

Miriam Lee nga Kettering, Northamptonshire, pë soi ka rdi ak arr est në 2016-n. Pas vd ek jes së saj, Ollie Jolliff, në atë kohë 11 muajsh, mori mëlçinë e Miriam. Ai ishte një prej 4 personave që iu dhu ruan or ga net e Miriam.

Nëna e saj Nicola Lee tha se e bija do të kishte qenë shumë e lumtur për jetët që shpëtoi. 56-vjeçarja u shpreh se ndonëse vde kja e Miriam ishte e pap ri tur, ajo ishte në dijeni të dëshirës së të bijës për të dh ur uar orga net.

“Jemi shumë krenarë. Kishim pasur një bisedë me të për dhu rim in e org ane ve. Nuk janë të shumtë 17-vjeçarët që bëjnë biseda të tilla”, tha nëna e së n dje rës.

Prindërit e saj kontaktuan me familjen e Olliet, nga Dorset, i cili mori mëlçinë e vajzës së tyre. Ata u takuan në Mars, përpara se vendi të shkonte në ka ran tinë.

Author: admin