Per udhetimet drejt Italise gjate fundivitit, kujdesja cfare duhet te dini me patjetër

149

Me nënshkrimin e Dekretit të Kryeministrit të 3 Dhjetorit 2020, masa urgjente për të përmbajtur infeksionin janë lëshuar në të gjithë territorin kombëtar. Dispozitat zbatohen nga 4 dhjetori 2020 dhe janë efektive deri në 15 janar 2021

Lidhur me udhëtimin nga dhe drejt Shqipërise, nuk janë futur asnjë ndryshim në lidhje me atë që ishte vendosur tashmë nga DPCM e mëparshme.

Pas mbërritjes në Itali, pra, detyrimi për t’iu nënshtruar mbikëqyrjes shëndetësore dhe izolimit fiduciar për një kohëzgjatje prej 14 ditësh mbetet i konfirmuar, me përjashtime të kufizuara të renditura në art. 8, paragrafi 8 i së njëjtës DPCM.

Duke pasur parasysh përkeqësimin e situatës epidemiologjike në Evropë, rekomandohet fuqimisht të shmangeni udhëtimet në Itali, me përjashtim të arsyeve të domosdoshme dhe urgjente.

Duhet gjithashtu të theksohet se, në kohën e hyrjes në Itali, kontrollet janë rigoroze dhe të sakta dhe se refuzimi në kufi është i mundur nëse dokumentacioni i paraqitur nuk përputhet me kërkesat e përcaktuara në DPCM 3.12.2020, d.m.th. nuk justifikon plotësisht arsyen e hyrjes dhe nuk korrespondon me kriteret e urgjencës dhe domosdoshmërisë.

Në veçanti, hyrja për “nevoja shëndetësore” (neni 6, paragrafi 1, germa c e DPCM në fuqi) kërkon:

1) në rast të një vizite specialiste / kontroll urgjent mjekësor: vetëdeklarimi, prova e rezervimit, regjistri mjekësor, historia mjekësore, deklarimi i mikpritjes, garancitë financiare, bileta e kthimit;

2) në rast shtrimi në spital: lëshimi i vizës për trajtim mjekësor që do të kërkohet në këtë Ambasadë.

Duhet të theksohet se në të dy rastet, ekzaminimi mjekësor ose shtrimi në spital për trajtim mjekësor, vendimi përfundimtar për hyrjen në Itali mbetet me autoritetet kufitare.

Motivet e tjera te udhetimit mbeten te njejtat, pra nuk kane ndryshuar./shkoder.info