“Kam Je.tuar Në Një Sh.tëpi Me Fan.T.azma”, Rrë.fimi I Aktores Bëhet Vi raI

A e dini që para se Jenn ifer Aniston të jetonte në Central Perk me mikeshat e saj, banonte në një shtëpi të push tuar nga fan ta zmat? Këtë aktorja e pranoi vetë duke treguar detaje nga his.toria mi st erioze.

“Pjatal arësja pun.onte vetë, makineria e kafes gjithashtu, radioja më ndi.zej me volum në maksimum krejt papr.itur!”- tregon ajo për moderatorin James Corden. Ju ftojmë që ta hapni marketingun për 5 sekonda dhe shfaqen pamjet ekskluzive!.

Jennifer pohoi se e gjithë kjo periudhë ka qenë e t merr shme dhe shumë e f rik shme për të. Që nga momenti kur u shp.ërng ul në Los Angeles, në fillimet e karrierës së saj, i kanë ndodhur gjëra nga më të çu dit shmet, që e bënë të ishte e bindur se shtëpia ku je tonte është e push tuar nga shp ir tra.

Madje, puna u bë aq k eq sa yllit të filmave ju desh të punësonte një “k.apës fan taz mash”- njerëz të cilët thuhet se komunikojnë me shpi rter at.

“ Ata kishin një te.mjan të cilën e vendosën në një enë. Filluan të tregonin gjëra dhe pjata u th ye. Më duket se fan taz ma u rr ente shoqen time të dhomës…

Jo, nuk ja tregova kurrë asaj këtë. Thjesht i.ka.

Ndihesha shumë k.eq, por s’i thoja dot që s’të ka qe.jf ty.”- vazhdoi Aniston e cila duket se që nga ai moment nuk mësoi më se ç’i ndodhi sho.qes sepse thjesht u zh d uk që aty!

Author: admin