Humbi jetën papritur në moshën 28-vjeçare pasi bëri diçka që mjaft gra e bëjnë. Këto janë shenjat që nuk duhet të inj oroni asnjehere

Një grua, nënë e 3 fëmijëve, vd.iq në moshën 28-​​vjeçare për shkak të tum.orit të mitrës.

Ajo inj.oroi sim.ptomat, sepse ajo thjesht kishte fr.ikë të bënte një kontroll të qafës së mi trës.

Ajo nderroi jete duke lënë tre fëmijët e saj të vegjël për shkak të kësaj sëmu.ndjeje. Sëm.undja u dia.gnostikua kur ajo shkoi në spital për shkak të gja.kderdhjes.

Ajo u trajtua me kim.ioterapi, por trajtimi nuk e ndihmoi atë, sepse sëm.undja ishte kaluar në fazën e metastazave.

Është shumë e rëndësishme të merrni shëndetin tuaj seriozisht dhe kur kuptoni që keni sim.ptoma, menjëherë shkoni tek mjeku juaj për të përjashtuar ndonjë sëm.undje.

Familja e tij vendosi të fliste dhe shpjegonte se çfarë ndodhi me këtë nënë, për të shmangur trag.jeditë e tjera në të ardhmen. Parandalimi është i rëndësishëm!

Simptomat e kësaj sëm.undjeje janë:

D.himbje gjatë int.imitetit

Gja.kderdhje jashtë ciklit mens trual.

Gja.kderdhje pas aktit ose ndonjë lloj gja.kderdhjeje të pazakontë.

Dh.imbje gjatë urinimit.

Lëngje me erë të pakëndshme.

Kan.ceri i mitrës është një rritje malinje e qelizave që përbëjnë indet e mitrës.

Shkaku i sëm.undjes nuk dihet.

Nëse keni disa nga sim.ptomat e përmendura më lart, shkoni te doktori dhe gjeni se çfarë po shka.kton pro.blemin.

Author: admin