E dinit gabim! Ja cfare duan grate ne sht rat

Një sondazh i bërë kohët e fundit ka zbuluar fant azitë sek su ale të grave. Në fakt, shumica e njerëzve kanë fanta zitë se krete sek s uale, sipas një sondazhi të kohëve të fundit. Ne nuk mund të veprojmë për të gjithë, por një studim nga Simpatic.us zbuloi se shumica e grave kanë fan tazi se ksuale, por ato kanë shumë f rikë t’i ndajnë me të tjerët.

Faqja e internetit të se ksit dhe int im itetit hulumtoi 2,700 përdorues për të gjetur se cilat janë fant azitë më të zakonshme të grave.

Gjetjet sho kuese treguan se rreth 81% e zonjave dëshironin që partneri i tyre të fliste fjalë të pi sta.

“Truri është org ani më i fuq ishëm i sek sit, dhe biseda e pi sta është një mënyrë krijuese për ta st imuluar atë”, tha Emily Morse, sek so loge dhe mikpritësja e Se x With Emily.

Biseda e nd yrë është po aq çliruese dhe e dobishme, pasi hap diskutime për atë që vërtet dës hironi në dhomën e gjumit.

Studimi gjithashtu gjeti se 70% e grave dëshirojnë të shkojnë në një klub stri ptisti me par tnerin e tyre.

Ndërsa 63% thanë se duan të përdorin një lodër sek s uale të kontrolluar nga larg nga partnerin e tyre. Dhe 44% thanë se do të donin të dashurin e tyre të përdorin si lodrën sek su ale në publik.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *